Údaje o živnosti

Jméno a Příjmení: Michal Netík

tel: 776 750 411

email: detektivmn@gmail.com

IČO: 73669687

Místo podnikání: Nám. Čs. Legií 500, Pardubice

Zápis veden na: Živnostenském úřadu v Pardubicích